ความคุ้มค่า สำหรับคุณ

ZWCAD 2019 Beta

พร้อมให้คุณลองแล้ววันนี้

The Powerful, Reliable and DWG Compatible CAD Platform.

KEY REASONS YOU SHOULD TRY ZWCAD 2019 BETA

เหตุผลที่คุณต้องลอง ZWCAD 2019

 

ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพ

ใช้งานได้อย่างไร้รอยต่อกับโปรแกรมประเภทเดียวกัน

ปัญหาของคุณเป็นเรื่อง

 เร่งด่วนของเราเสมอ

WHAT IS NEW IN ZWCAD 2019 BETA

Create and Modify Dynamic Block Definition

Parameters and Actions can be added to both an existing Dynamic Block definition and a newly
created one. They can also be modified or removed after inserting the Dynamic Blocks.

 

PDF Underlay

PDF can be attached and displayed as underlay, supporting object snap, layer management, clip, displaying or hiding frames, and the adjustment of display effect.

Annotative Object

Annotative Object can be displayed, created and edited, to realize its correct display in the Layout viewports when scaling down the drawing.

Multiple drawings can be plotted from the Model viewport all at once with the ZWPLOT command, enabling more efficient plotting process.

Batch Plot

Contact us ติดต่อเรา 

บริษัทเอเรสพลัส จำกัด

เลขที่ 5/47-48  แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม 10210 

โทร 02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th 

Aresplus Co.,Ltd

5/47-48 Donmaung

Donmaung Bangkok 10210

Tel :  02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th