ARESPLUS CO.,LTD

CLASSIC

ใช้งานไฟล์ร่วมกับโปรแกรม CAD
อื่นได้จากการทดสอบกว่า 50,000
ภาพ ช่วยรับประกันความเข้ากันได้
ของไฟล์ .dwg อย่างไร้รอยต่อ

 

ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีความเสถียรมากขึ้นในการประมวลผลในการทำงานออกแบบ CAD

 

คำสั่งคล้ายกับโปรแกรม CAD ที่
เคยใช้งานอยู่ ฟังก์ชั่นง่ายต่อการ
ใช้งาน ช่วยลดการเสียเวลาและต้นทุน 

เครื่องมือ เช่น Render และ Ramametric & Constrains สามารถช่วยให้การทำงานเร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Details

ZWCAD Classic สามารถเปิดและเขียนไฟล์ DWG/DXF 2013 และ DWF ใช้งานร่วมกับโปรแกรม CAD อื่น ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ฟังก์ชั่น Layer Properties Manager จะแสดง Layer และคุณสมบัติทั้งหมด สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติในการจัดการ ลดปัญหาในการแก้ไขงานออกแบบที่ซับซ้อน

สามารถปรับแต่ง Menu, Commands, Toolbars, Hotkeys และ Alias ZWCAD Classic ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบของคุณ ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยการตีพิมพ์ สร้างแบบจำลองและแผนผัง สามารถทำเป็นในหน้าเดียวหรือหลายหน้าได้จากไฟล์ DWF หรือ Plotter สิ่งนี้ช่วยให้คุณแบ่งงานออกแบบกับเพื่อนร่วมงานหรือลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว

สามารถแทรก DWG ใน External References ทำให้ทุกคนในทีมสามารถทำงานร่วมกันในการออกแบบที่มีขนาดใหญ่ เพียงแค่เพิ่มขนาดไฟล์เล็กน้อย

ฟังก์ชั่น Tool Palettes ช่วยให้การจัดระเบียบ แบ่งปันและเก็บ "Tools" เช่น Block, Hatch Patterns, Entities และเนื้อหาจากนักพัฒนาภายนอก

การ Rendering ภาพโมเดล 3 มิติเสมือนจริงสร้างความน่าเชื่อถือในการนำเสนอลูกค้ามากกว่างานออกแบบ 2 มิติ ZWCAD Classic นำวัสดุที่มากมาย แสงหลายชนิดและการตั้งค่าด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการแสดงผล ซึ่งเป็นทางที่ดีในการแสดงมุมมองงานออกแบบของคุณและใช้ในการตรวจสอบกับคนอื่น

คุณสามารถ Plot งานออกแบบทั้งบนไฟล์และกระดาษ ทางเลือกที่หลากหลายสามารถช่วยคุณปรับแต่งผล รวมถึงระบุขนาดกระดาษ ตั้งค่าขนาด Plot เลือกรูปแบบ Plot และเพิ่ม Plot

ฟังก์ชั่น File Compare ช่วยคุณหาความแตกต่างระหว่างงานออกแบบที่คล้ายคลึงกัน 2 ไฟล์ จะเน้นจุดที่แตกต่างจากรหัสสีวัตถุที่เปลี่ยน บล็อค และข้อมูลภายนอกอื่นๆ คุณสามารถปรับแต่งค่าการเปรียบเทียบได้ เช่น สี และ ตัวกรอง

ฟังก์ชั่น Dimension Break ใช้แบ่งเส้นขนาด Where they cross other lines – without spitting the lines ทำให้ภาพวาดชัดเจนมากขึ้นและแบ่งเส้นขนาดง่ายต่อการปรับ

การแนบภาพ Raster ในภาพวาดเพื่อแสดงงานออกแบบที่ดีกว่า ZWCAD Classic สามารถรองรับรูปแบบไฟล์ได้เป็นหลายชนิด เช่น BMP, TIF, GIF, JPG, PNG, PCX, TGA และ ECW

Windows-Style User Interface ของ ZWCAD Classic จัดเรียง Menu, Toolbars, Command Line และ Dialog Boxes ให้คล้ายคลึงกับ Windows Users สิ่งนี้ช่วยให้คุณเริ่มใช้งาน ZWCAD ได้ทันทีและ Drawing Tabs ทำให้ง่ายในการเปิดสลับไฟล์งานออกแบบ

Multileaders ช่วยให้คุณแนบคำอธิบายประกอบและเส้นบอกตำแหน่งได้หลายเส้น ทั้งยังสามารถเพิ่มและลบเส้นบอกตำแหน่งได้อย่างง่ายดาย

ฟีเจอร์ตาราง ช่วยให้คุณสร้างตารางได้อย่างง่าย เพียงขั้นตอนเดียว การแก้ไขเนื้อหาในตารางสามารถทำได้เหมือนกำลังใช้ Microsoft Excel นอกจากนี้ ตารางสามารถส่งออกและนำเข้าไฟล์ข้อมูล ไปและกลับ จากตารางคำนวณ Excel

ฟีเจอร์ Solid Profile สร้างรายละเอียดสำหรับ 3D Solid ได้สะดวก คุณสามารถระบุรายละเอียดของ 2D และ 3D ซ่อนและทำให้มองเห็นเส้นได้ สามารถวางไว้บน Layer ที่แตกต่างกันได้อย่างอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น Block จะเปลี่ยนวัตถุหลายชิ้นให้รวมเป็นชิ้นเดียวกัน คุณสามารถสร้างชิ้นส่วนมาตราฐานและนำมาใช้ใหม่ในงานออกแบบชิ้นอื่น Attribute Blocks สามารถฝังข้อมูล เช่น จำนวนสินค้าคงคลัง ราคาและรายละเอียดอื่นๆ

สามารถปรับแต่ง Menu, Commands, Toolbars, Hotkeys และ Alias ZWCAD Classic ช่วยเพิ่มความสะดวกในการออกแบบของคุณ ให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

บางครั้งคุณจำเป็นต้องการปรับปรุงข้อมูลที่เป็นข้อความใน Drawing ด้วยฟังก์ชั่น Field นี้ จะช่วยแก้ไขและปรับปรุงข้อมูลให้คุณโดยอัตโนมัติ

ฟังก์ชั่น Design Center ช่วยให้สามารถค้นหาและเข้าถึง CAD resource ในคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นใน Local Network สามารถแทรกเนื้อหาในงานออกแบบ เช่น Dimension Style, Blocks, Text Style, Line Types และ Even Layers จากภาพออกแบบอื่น

สามารถใส่สีในบริเวณหรือวัตถุที่ต้องการ โดยสามารถเลือกใส่ สีเดียว ไล่สีและสีที่มีในแพทเทิร์น ช่วยให้นำเสนองานได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ZWCAD Classic รองรับรูปแบบไฟล์ .pat จากซอฟต์แวร์ CAD อื่นๆ

Windows-Style User Interface ของ ZWCAD Classic จัดเรียง Menu, Toolbars, Command Line และ Dialog Boxes ให้คล้ายคลึงกับ Windows Users สิ่งนี้ช่วยให้คุณเริ่มใช้งาน ZWCAD ได้ทันทีและ Drawing Tabs ทำให้ง่ายในการเปิดสลับไฟล์งานออกแบบ