แปลงไฟล์
ระบบ Hybrid
แก้โมเดลโดยตรง
งานโลหะแผ่น
งานประกอบชิ้นส่วน
งาน Embossing
งาน Drafting 2D

ZW3D MOLD
Drive innovative product design 

ความสามารถขั้นสูงสำหรับการออกแบบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ มากับการแปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุล คำสั่ง Surface แบบ Class A และ Hybird Modeling และ ระบบ Assembly 
และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่คุณจะต้องประทับใจ

CORE & CAVITY
 Library Mold Component
Detail Mold Design
Electrode Design
Download
Get Demo

Fast core-cavity parting to shorten leads time

แบ่ง core cavity และสร้าง Parting Lince ได้รวดเร็ว

 

สามารถสร้าง Parting line ได้ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบ Manual 

รวมทั้งเปิดปิดรูและผิวภายใน เพื่ออำนวยความสะดวกการทำ

Core Cavity ได้รวดเร็วที่สุด

สามารถแก้ขนาดชิ้นงานหรีือ Dimension ของ. Model ได้

โดยที่ไม่ต้องมี History หรือมาจากการ Export จากโปรแกรมอื่น

สามารถส่งชิ้นงานที่ผ่านการ Healing และ Split ไปยัง

Parting Line และผิวใช้งานให้เป็นกลุ่มเดัยวกันได้ทันที

ทำให้งายต่อการทำงาน ออกแบบแม่พิมพ์

Extensive library of mold base & components
with different standards

อัดแน่นด้วยชิ้นส่วนและแคตาล๊อคแม่พิมพ์มาตรฐาน สามารถเพิ่มออนไล์และแก้ไขเองได้แบบ Manual

 

Specialized tools to deal with detailed mold design

ZW3D มีคำสั่งพิเศษเพื่อสร้าง Runner Cooling ระบบหล่อเย็น
Slide และ
Gate ที่หลากหลายที่สามารถแก้ไขได้อิสระตามต้องการ

 

ZW3D ออกแบบ Electrode ที่ซับซ้อนได้รวดเร็ว

Flexible solutions to deal with
complex electrodes design quickly

นำ Electrode มาออก Drawing 2D ได้อย่างรวดเร็ว

ลดความผิดและลดเวลาการทำงาน