แปลงไฟล์
ระบบ Hybrid
แก้โมเดลโดยตรง
งานโลหะแผ่น
งานประกอบชิ้นส่วน
งาน Embossing
งาน Drafting 2D

ZW3D
Drive innovative product design 

ความสามารถขั้นสูงสำหรับการออกแบบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ มากับการแปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุล คำสั่ง Surface แบบ Class A และ Hybird Modeling และ ระบบ Assembly 
และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่คุณจะต้องประทับใจ

Translate
Solid-Surface
Hybrid Modeling
Parametric 
Direct Modeling
Sheet Metal
Assembly
Embossing
Morphing Wrapping
Drafting

World-Classtranslator to maximize data reuse

ทำงานอย่างไรรอยต่อ แปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุลโกยไม่ต้องซื้อเพิ่ม

 

CATIA

NX

INVENTOR

SOLIDEDGE

SOLIDWORKS

STEP (STP)

IGES (IGS)

X_T

STL

DWG/DXF

Innovational Solid-Surface Hybrid Modeling to maximize design flexibility

การทำงานแบบ Solid-surface Hybrid Modeling ที่จะทำให้การออกแบบ ทำงานได้ยืดหยุ่นอย่างมาก

 

ทำการออกแบบชิ้นงานด้วยระบบ Parameter และ Direct editing

ที่สามารถแก้ไขค่าและความสัมพันธ์ได้ง่าย

Robust parametric modeling and direct editing to facilitate faster product design

สามารถแก้ขนาดชิ้นงานหรีือ Dimension ของ. Model ได้

โดยที่ไม่ต้องมี History หรือมาจากการ Export จากโปรแกรมอื่น

 

ออกแบบ metal sheet ได้ง่ายขึ้น จากคำสั่งที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

Specialized industrial solution to elevate
sheet metal design efficiency

มีเทคโนโลยีจาก FTI เพื่อช่วยในงาน พับและคลี่ ออกแบบ weldment

สามารถใช้เทคโนโลยี Reverse engineering ควบคู่ได้

Advanced assembly function to
boost productivity

คำสั่งจำนวนมากใน ZW3D ทำให้งานประกอบที่ซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย 

สามารถประกอบ แก้ไข และจัดการ ตรวจสอบการอัพเดท และ จัดการการเชื่อโยง

มีเครื่องมือใช้ตรวจสอบความผิดพลาดในการประกอบ เพื่อความปลอดภัย

 

Flexible Embossing, Morphing
& Wrapping to create optimal design

คำสั่ง Emboss ที่ใช้งานง่าย 

สามารถใช้คำสั่ง Morphing และ Wrapping
ได้ทั้ง Solid 
Surface และ STL

 

สามารถอัพเดท 2D ทันทีเมื่อ 3D มีการเปลี่ยนแปลง 

สร้าง Drawing 2D และรายละเอียดบอกขนาด tolerance

และสัญลักษณ์ต่างๆ ได้รวดเร็ว และครบถ้วน

คำสั่ง PMI บอกขนาดแบบสามมิติ เพื่อการสื่อสารกับลูกค้า

หรือระหว่างแผนก ให้งานของคุณง่ายขึ้น

Automatic 2D sheet and smart PMI tools to optimize your workflow

 
Contact us ติดต่อเรา 

บริษัทเอเรสพลัส จำกัด

เลขที่ 5/47-48  แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม 10210 

โทร 02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th 

Aresplus Co.,Ltd

5/47-48 Donmaung

Donmaung Bangkok 10210

Tel :  02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th