เหมือน CAD ที่คุณรู้จัก

การใช้งานที่คุ้นเคย ไม่ต้องเรียนรู้ใหม่ ใช้งานได้ทันที 

ZWCAD มี Classic และ Ribbon interface ในลักษณะที่ผู้ใช้งานคุ้นเคย และสามารถเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางคำสั่งได้ตามที่เหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้งาน จากการใช้ลักษณะอินเตอร์เฟซและคำสั่ง CAD แบบที่ผู้ใช้งานรู้วิธีใช้อยู่แล้ว ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนมาใช้งาน ZWCAD ได้ทันที โดยไม่ต้องเรียนรู้การใช้งานใหม่

 

Compatibility

               การใช้งานไฟล์ร่วมกัน

          เปิด และ บันทึกไฟล์จาก DWG/DXF จาก ACAD

          นำเข้า DGN แลกเปลี่ยนไฟล์กับ Micro Station 

 
 

Innovation

              ฟังก์ชั่นล้ำสมัย

           ใช้คำสั่งจากคลิกขวาและลากเม้าท์นเพื่อใช้คำสั่งลัด

              บันทึกเสียงอธิบายรายละเอียดลงในไฟล์

Smart Mouse

  Smart Voice

                การกรองสำหรับการเลือกแบบ Multi

Smart Select

Barcode & QR Code

       แปลงข้อมูลตัวอักษรเป็น Barcode
       หรือ QR Cod และฝั่งลงใน Drawing

 

               คำสั่งใหม่การเขียนแบบ

2D Drafting

                            Attribute Block

                   ตั้งค่าคุณสมบัติ Layer เช่น สี
                  ลักษณะเส้น   และ VP Freeze

                      ช่วยหาคำสั่งอย่างรวดเร็ว

               Auto-complete Command input

               แนบไฟล์ DWG เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิง

                      External Reference

                               Images

          แทรก Raster Images รองรับ
              jpeg, png และ bmp

             จัดเก็บไฟล์เป็น block เพื่อนำมาใช้งานซ้ำ

                                   Block

                               MText

          Multi-line text ฟังก์ชั่นสำหรับ
              แก้ไขข้อความทั้งหมด

                 ใช้งานตารางในการนำเสนอข้อมูล

                                  Table

        ฝังตารางข้อมูลที่เป็นข้อความ เช่น
       จำนวนคงคลัง ราคา คำอธิบายและอื่นๆ

                       Layer Properties Manager. 

                            Attribute Block

                     Associative Dimension

          เส้นบอกขนาดที่เปลี่ยนตามขนาดของวัตถุ

 

                            MLeaders

                        Revision Cloud

        แนบ Multi-Leader เป็นคำอธิบายประกอบ

              สร้าง Revision Cloud เพื่อบอก
                  ตำแหน่งจุดที่มีการแก้ไข

          ตั้งค่าคุณสมบัติ Layer เช่น สี
          ลักษณะเส้น   และ VP Freeze

                        Zoom and Pan

     คลิกลูกกลิ้งตรงกลางเม้าส์เพื่อลากงานออกแบบ
    และหมุนลูกกลิ้งเพื่อซูมเข้า-ออกมุมมองของงาน

Advanced Tools

              ฟังก์ชั่นเฉพาะทาง

                           Tool Palettes

                         Match Property

              การจัดการ แชร์ และ วางคำสั่ง blocks
                        และ เครื่องมืออื่นๆ

                     ใช้รูปแบบที่มีอยู่ในวัตถุอื่น

                          File Compare

                       Insert OLE Object

              ค้นหาจุดที่แตกต่างระหว่างงานออกแบบ

                  ฝังวัตถุ OLE ในงานออกแบบ

                       Reference Manager

                        Quick Calculator

              จัดการไฟล์ภายนอก เช่น ข้อความ
                       ภาพ และงานออกแบบ

                เครื่องคิดเลขพร้อมใช้ร่วมกับ CAD

                         Object Isolation

                           Super Hatch

                ใช้ Block ไฟล์ drawing หรือ
               ภาพในการเป็นแพทเทิร์น hatch

             ควบคุมการแสดงผลแบบเจาะจงวัตถุ

                     Block Attribute Manager

              มุมมอง แก้ไข และซิง์กับแอตทริบิวต์

                     Block Attribute Manager

              มุมมอง แก้ไข และซิง์กับแอตทริบิวต์

 

3D Features

               คำสั่งใหม่การเขียน 3D

                                Modeling

                            Viewing

                      สร้างและแก้ไขโมเดล 3 มิติ

                 มุมมองภาพ 3 มิติ อย่างอิสระ
                   และภาพเสมือนจริง DVIEW

                           Visualizing

     ซ่อน เงา และ Render (render กำลังมาในเร็วๆนี้)

     Output

              ฟังก์ชั่นเฉพาะทาง

 

                       พิมพ์หรือบันทุกในฟอร์แมทอื่น
             ส่งออก DWG เพื่อรูปแบบอื่นๆ เพื่อใช้ร่วมกัน

                       พิมพ์ STB/CTB รูปแบบการ plot
                             กำหนดวิธีพิมพ์ต่างๆ
                         เช่น สี ความละเอียด เส้น