ระบบ Hybrid
แก้โมเดลโดยตรง
งานโลหะแผ่น
งานประกอบชิ้นส่วน
งาน Embossing
งาน Drafting 2D

ZW3D
Drive innovative product design 

ความสามารถขั้นสูงสำหรับการออกแบบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ มากับการแปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุล คำสั่ง Surface แบบ Class A และ Hybird Modeling และ ระบบ Assembly 
และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่คุณจะต้องประทับใจ

Translate
Solid-Surface
Hybrid Modeling
Parametric 
Direct Modeling
Sheet Metal
Assembly
Embossing
Morphing Wrapping
Drafting

Verification & Simulation 
for Safety  

เครื่องมือตรวจสอบก่อนและหลังการออกแบบ ที่ครบครัน

Draft & Thickness Analysis

ตรวจสอบผิวเอียงและความหนา

ในการออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติก วิเคราะห์การร่างแบบและวิเคราะห์ความหนาเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากโครงสร้างผลิตภัณฑ์ต้องเหมาะสมในการกำหนดลักษณะของแม่พิมพ์

  • Draft มุมหรือความหนา

  • Positive draft, Negative draft สามารถทำให้มีสีที่แตกต่างกัน

  • การวิเคราะห์ความหนาจะให้ผลทั้งขั้นต่ำและขั้นสูงสุดสำหรับค่าความหนา

Dynamic Section & Interference Check

คำสั่ง ตัด Section และตรวจสอบการประกอบ

ขั้นตอนในการออกแบบประกอบชิ้นส่วน มี interference check feature และเครื่องมืออื่นในการช่วยเหลือผู้ใช้งานตรวจสอบชิ้นส่วนและการประกอบให้เหมาะสม

  • ใช้ section feature เพื่อตรวจสอบในส่วนที่มองเห็น interference ระหว่าง shapes ในส่วนหนึ่งหรือส่วนประกอบในการประกอบ

  • Interface check feature ใช้เพื่อตรวจสอบจุดที่ทับซ้อน ระหว่างชิ้นส่วนประกอบหรือการประกอบ และใช้รายละเอียดข้อมูลเป็นจำนวน ปริมาณ และพื้นที่

  • Drag tool ช่วยให้ผู้ใช้งานตรวจสอบว่าส่วนประกอบได้ย้ายไปยังจุดที่กำหนด

Flexible & Efficient 3D Modeling

การออกแบบชิ้นงาน 3D ที่ง่ายและยืดหยุ่น

ใช้ vivid animation ในการสาธิตการใช้งานและการเคลื่อนที่แบบต่างๆ เช่น movement, disassembly และ assembly ซึ่งเป็นวีดีโอนำเสนอแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จริง ตรวจสอบและจำลองการเคลื่อนไหวของส่วนประกอบพื้นฐานที่กำหนดค่าไว้

  • Exploded view animation เพื่อการจำลองขั้นตอนการประกอบหรือถอดชิ้นส่วน

  • บันทึกเป็น .avi เพื่อให้สามารถดูได้ในโปรแกรมอื่น