ฟรี รับไฟล์ Drawing จาก Solidwork และ Catia

Open Native 2D Drawings of
CATIA®/Solidworks® With Ease!

หากคุณทำงานกับ ผู้ผลิต หรือ Supplier ที่ใช้ Software อย่าง Catia อาจมีความ

จำเป็นที่คุณจะต้องเปิดไฟล์ 2D ของ Catia แต่คุณไม่จำเป็นจะต้องซื้อโปรแกรม

Catia ซึ่งมีราคาสูง มาเพื่อเพียงแค่จะเปิดไฟล์เหล่านั้น  ZW3D ช่วยคุณได้

เพราะเรามี Plug-in ที่จำให้คุณเปิดไฟล์ CATIA/Solidworks 2D drawings
 ได้อย่างง่ายดาย 

wfwf

 All-in-one CAD/CAM solution

ครอบคลุมกระบวนการออกแบบและผลิต ด้วยราคาที่จับต้องง่ายที่สุดในตลาด 

Powerful file translator 

สามารถเปิดไฟล์ Catia, Siemens NX, Solidworks, Creo, Inventor and Solidedge,ตัดปัญหาความเปลี่ยนแปลง ของชิ้นงานอันเนื่องมาจากการแปลงไฟล์  

Stronger and stronger version 

ใน ZW3D นั้นสามารถสร้าง Solid และ Surface ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการออก G-Code สำหรับ เครื่อง CNC  และพบกับความสามรถในการวิเคราะห์เร็วๆนี้ 

Contact us ติดต่อเรา 

บริษัทเอเรสพลัส จำกัด

เลขที่ 5/47-48  แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม 10210 

โทร 02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th 

Aresplus Co.,Ltd

5/47-48 Donmaung

Donmaung Bangkok 10210

Tel :  02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th