ระบบ Hybrid
แก้โมเดลโดยตรง
งานโลหะแผ่น
งานประกอบชิ้นส่วน
งาน Embossing
งาน Drafting 2D

ZW3D
Drive innovative product design 

ความสามารถขั้นสูงสำหรับการออกแบบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ มากับการแปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุล คำสั่ง Surface แบบ Class A และ Hybird Modeling และ ระบบ Assembly 
และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่คุณจะต้องประทับใจ

Translate
Solid-Surface
Hybrid Modeling
Parametric 
Direct Modeling
Sheet Metal
Assembly
Embossing
Morphing Wrapping
Drafting

High efficiency Surface & Solid Hybrid function

ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยคำสะั่ง Surface และ Solid ความสามารถสูง

Prominent Healing Capacity

คำสั่งซ่อมแซมที่ประสิทธิภาพสูง

– ช่วยวิเคราะห์และซ่อมความแตกต่างระหว่างลักษณะของ
 พื้นผิว เช่น รอยแตก ช่องว่าง จุดที่ไม่ตรงกันและขอบเล็กๆ
– แสดงข้อมูลและระบุจุดที่เปิดขอบเพื่อช่วยระบุจุดเล็กๆ
– สร้างผิว (surface) ใหม่เพื่อปิดช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว

Smart & Friendly Sketch

คำสั่ง sketch ที่ง่ายและฉลาด

การออกแบบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะร่างโดยแบบ 2D สามารถใช้ feature รูปทรงเรขาคณิต เครื่องมือที่มีประโยชน์มากมายเพื่อช่วยให้ออกแบบได้อย่างรวดเร็วขึ้น

 • Ready-sketch ให้สัญลักษณ์รูปทรงเรขาคณิตหลายชนิดเพื่อช่วยนักออกลดเวลาที่ใช้ในการออกแบบลง

 • Trace profile เป็นวิธีที่ยืดหยุ่นในการจัดการกับการเชื่อมต่อในการร่างรูปทรงเรขาคณิตโดยไม่ต้องใช้การตัด(Trim)

 • Smart dimension & smart constraintช่วยให้ผู้ใช้งานสร้างแบบร่างได้อย่างที่กำหนดไว้

 • Sketch doctor ช่วยให้ตรวจสอบเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ การวิเคราะห์และแก้ข้อผิดพลาด

 • Power ช่วยให้ตัดเส้นต่างๆได้้รวดเร็็วมากเพียงลากผ่าน

Flexible & Efficient 3D Modeling

การออกแบบชิ้นงาน 3D ที่ง่ายและยืดหยุ่น

ประสบการณ์การทำงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีฐานจากระบบ Solid & Surface Feature Hybrid Modeling technology ร่วมกับ parametric modelling ที่สามารถแก้ไขได้โดยตรงทันที ทำให้เพลิดเพลินกับการออกแบบที่มีประสิทธิภาพได้
 

 • ฐานจากระบบ ZW3D OverdriveTM kernel เป็นระบบ Solid-Surface Hybrid Modeling  ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่าง solid และ surface ช่วยให้งานออกแบบยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เพียง solid

 • Parametric modeling ช่วยให้การทำงานร่วมกันระหว่าง solid และ surface ช่วยให้งานออกแบบยืดหยุ่นขึ้นโดยไม่ต้องใช้เพียง solid

 • Direct Edit modeling คือเครื่องมือที่ยืดหยุ่นในการแก้ไขงานได้ทันทีหรือแก้ไข model ที่ถูกนำเข้ามาแล้วไม่มีประวัติ

 • ช่วยให้ยืดหยุ่นในการออกแบบ surface modeling  ด้วยเครื่องมือเพื่อสร้างชิ้นงาน model ที่ราบรื่นต่อเนื่อง

 • มีเครื่องมือในการออกแบบที่มีประสิทธิภาพหลากหลายเพื่อพัฒนางานออกแบบที่เป็นไปได้ เช่น : Morph  , Wrap  , และ Emboss. 

สร้างงานประกอบได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้ผู้ใช้งานจัดการ assembly และตรวจสอบงานออกแบบ assembly ขนาดใหญ่เพื่อที่จะเร่งขบวนการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการผลิต

 • การจัดการที่ง่ายกับ assemblies ขนาดใหญ่ รวมถึง Top-Down design and Bottom-Up design.

 • Interference check และ dynamic section ครื่องมือที่เพิ่มความชัดเจนช่วยให้ผู้ใช้งานเห็นความผิดพลาดตั้งแต่ลงมือทำ

 • เครื่องมือ animation ผู้ใช้งานสามารถสาธิตการทำงานพื้นฐาน เช่น สามารถบันทึกลำดับการทำงานของผลิตภัณฑ์ด้วยไฟล์ *.AVI video ได้

 • Integrated PartSolutions ช่วยให้ความสามารถเพิ่มความสมบูรณ์ใน ANSI, BSI, ISO, JB และอื่นๆ ด้วยฟังก์ชั่นนี้ช่วยลดเวลาในการสร้างโมเดลมารตฐานเอง เพิ่มความแม่นยำและรวดเร็วในการทำงาน

การออกแบบชิ้นงาน 3D ที่ง่ายและยืดหยุ่น

Flexible & Efficient 3D Modeling

Flexible & Efficient 3D Modeling

การออกแบบชิ้นงาน 3D ที่ง่ายและยืดหยุ่น

2D Sheet เชื่อมโยงโดยตรงกับ 3D โมเดล ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง 3D โมเดลจะมีผลกับ 2D Sheet ทันที เพื่อช่วยลดเวลาในการออกแบบ แก้ไข และลดความผิดพลาดในการทำงานโดยคน

 • ภาพฉาย อัตโนมัติ 2D associative viewsด้วย projection, sectioning และ detailing.

 • Dimensions and Annotations ประกอบด้วยมาตรฐานต่างๆ เช่น ANSI, ISO, DIN, JIS และ GB

 • สร้าง Bill of Material, Hole และ Electrode tables ด้วย auto-ballooning

 • ง่ายต่อการแก้ไขปรับเปลี่ยนตามต้องการ สำหรับ สัญลักษณ์, Hatch pattern และ 2D sheet templates

• Sheet Metal

ง่ายต่อการสร้าง sheet metal features ที่แตกต่างกัน เช่น flange, lofted flange, dimple และ louver ซึ่งสามารถ fold และ unfold solids ได้หรือเปิดรูปทรงเใน ZW3D โดยใช้ Solid & Surface Hybrid Modeling technology 
 

• Reverse Engineering

ระบบวิศวกรรมย้อนรอย ( Reverse Engineering ) ทำให้ผู้ออกแบบสามารถใช้ STL, points cloud และ scan data เพื่อสร้าง surface หรือ 3D models ตลอดจนเตรียมโมเดลเพื่อ CNC Machining โดย refining meshes, สร้าง surface และ repairing gaps สามารถใช้งานกับ 3D Printer เพื่อสร้างชิ้นงานจริงได้ทันที

Easy use Sheet Metal

คำสั่งเฉพาะสำหรับ Sheet Metal

Contact us ติดต่อเรา 

บริษัทเอเรสพลัส จำกัด

เลขที่ 5/47-48  แขวงดอนเมือง
เขตดอนเมือง กทม 10210 

โทร 02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th 

Aresplus Co.,Ltd

5/47-48 Donmaung

Donmaung Bangkok 10210

Tel :  02-115-9880 ,089-459-8222 
email : Sales@aresplus.co.th