ระบบ Hybrid
แก้โมเดลโดยตรง
งานโลหะแผ่น
งานประกอบชิ้นส่วน
งาน Embossing
งาน Drafting 2D

ZW3D
Drive innovative product design 

ความสามารถขั้นสูงสำหรับการออกแบบชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ มากับการแปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุล คำสั่ง Surface แบบ Class A และ Hybird Modeling และ ระบบ Assembly 
และอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่คุณจะต้องประทับใจ

Translate
Solid-Surface
Hybrid Modeling
Parametric 
Direct Modeling
Sheet Metal
Assembly
Embossing
Morphing Wrapping
Drafting

World-Classtranslator to maximize data reuse

SOLIDEDGE

STEP (STP)

SOLIDWORKS

ทำงานอย่างไรรอยต่อ แปลงไฟล์ได้ทุกนามสกุลโกยไม่ต้องซื้อเพิ่ม

CATIA

NX

INVENTOR

IGES (IGS)

X_T

STL

DWG/DXF

Prominent Healing Capacity

คำสั่งซ่อมแซมที่ประสิทธิภาพสูง

– ช่วยวิเคราะห์และซ่อมความแตกต่างระหว่างลักษณะของ
 พื้นผิว เช่น รอยแตก ช่องว่าง จุดที่ไม่ตรงกันและขอบเล็กๆ
– แสดงข้อมูลและระบุจุดที่เปิดขอบเพื่อช่วยระบุจุดเล็กๆ
– สร้างผิว (surface) ใหม่เพื่อปิดช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว

Prominent Healing Capacity

คำสั่งซ่อมแซมที่ประสิทธิภาพสูง

– ช่วยวิเคราะห์และซ่อมความแตกต่างระหว่างลักษณะของ
 พื้นผิว เช่น รอยแตก ช่องว่าง จุดที่ไม่ตรงกันและขอบเล็กๆ
– แสดงข้อมูลและระบุจุดที่เปิดขอบเพื่อช่วยระบุจุดเล็กๆ
– สร้างผิว (surface) ใหม่เพื่อปิดช่องว่างได้อย่างรวดเร็ว

Reverse Engineering

รองรับโมเดลที่มาจากการแสกน

– ทำงานกับไฟล์ STL Point Cloud ที่ได้จากการ Scan เพื่อสร้าง     surface และ 3D models
– รองรับสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D